18 ЮНИ 2018г.

НА ФОКУС - Проект LAND-SEA на Областна администрация ВАРНА със съществен напредък и успехи

Областна администрация Варна работи от началото на 2017 година по проект „Устойчивост на системите ЗЕМЯ-СУША за развитие на стратегии за екотуризъм (LAND-SEA)“, финансиран по програма Interreg Europe на Европейския съюз. Основен фактор за успеха му е работата със заинтересованите лица от областта – общини, басейнова дирекция, изследователски и научни организации от областта на морското дело и туризма, браншови туристически и екологични асоциации.
Проведените вече четири срещи с тях показват огромната нужда от мерки, свързани с планиране на конкретни дейности, влияещи върху стратегията за развитие на екотуризма в областта. Тези мерки би следвало да предвиждат и действия по превенция на свлачища, ерозии, наводнения, от които областта системно страда. Върху това мнение се обединиха всички кметове на общини от областта, присъстващи на последната среща на заинтересованите лица, проведена в средата на май 2018 година. В началото на месец юни вече са постъпили оценки и предложения от градоначалниците за най-невралгичните „точки“ в областта, които следва да се включат в план за действие, разработван по проекта. В тези „точки“ местните администрации виждат потенциал за еко-туристическо развитие от една страна и от друга – опасност за това развитие вследствие на свлачищни, ерозионни или други процеси.
Срокът за изработването му е декември 2019 г. За улеснение на Областна администрация в дейността са включени както вътрешни, така и външни за администрацията експерти, предвиден е обмен на кадри между партньорите в проекта от Хамбург (Германия), Барселона (Испания), Молисе (Италия). Областният управител г-н Стоян Пасев подчерта по време на срещата с кметовете, че разчита всички общини да се включат в разработването на  „меки мерки“, за да може в бъдеще да се осигури  финансов ресурс за подобряване на застрашената инфраструктура.

15 ЮНИ 2018г.

В ТУ – Варна се провежда XXIV международна научно- техническа конференция  „Транспорт, екология – устойчиво развитие“

На 14.06.2018г. бе открита XXIV международна научно- техническа конференция, организирана от ТУ – Варна, катедра „Транспортна техника и технологии“, свързана с екологичните решения относно съвременния автомобилен транспорт. Г-н Илиян Карагьозов – заместник областен управител на област Варна приветства организаторите, участниците и гостите на събитието, като подчерта, че  ежегоден научен форум като този е място за срещи, обмяна на опит, идеи и получени резултати в областта на транспортната техника между наши и чуждестранни колеги, работещи в различни области на науката, технологиите, производството и образованието.
Конференцията ще продължи до 16.06.2018г. , като присъствието  на много млади специалисти е повод за голям оптимизъм  за бъдещето на високите научни технологии в България.

13 ЮНИ 2018г.

В курорта „Слънчев ден“ - Варна се проведе международна среща на тема „Подготвеност и действия на входните здравни пунктове (пристанища, летища, гранични пунктове)“ за ЕС.

На 12-13 юни 2018г. в хотел „Марина“ се проведе международна среща на тема „Подготвеност и действия на входните здравни пунктове (пристанища, летища, гранични пунктове)“ за ЕС, на която присъстваха г-жа Светлана Йорданова- заместник министър на здравеопазването и  г-жа Дочка Михайлова- директор на РЗИ Варна. Г-н Илиян Карагьозов – заместник областен управител на област Варна приветства организаторите, участниците и гостите на събитието.
Част от въпросите, разгледани на срещата бяха: „Политика на ЕС за сериозни трансгранични заплахи за здравето - Мониторинг на основните мощности на МЗП на ниво ЕС“, представен от д-р Агнес Молнар от Генерална дирекция "Здравеопазване и защита на потребителите", „Заплахи за общественото здраве в рамките на интегрираното управление на границите и граничния контрол – FRONTEX“, представен от г-н Пол Фос и др.
Основните цели на срещата са следните:
· да представи целите, процесите и очакваните резултати от съвместното действие,
· да обсъжда и определя методологията за изпълнение на задачите,
· планиране на дейности в съответствие с графика за съвместното действие.

04 ЮНИ 2018г.

Г-н Илиян Карагьозов - заместник областен управител на област Варна представя добри практики за предотвратяване и противодействие на корупцията

От края на 2017г. до момента, по инициатива на г-н Карагьозов и със съдействието на г-жа Генова- директор на РУО Варна, в 22 училища на територията на област Варна се проведоха срещи с ученици от Х-XII клас на тема „Добри практики за предотвратяване и противодействие на корупцията“. Г-н Карагьозов, съвместно с представител на икономическа полиция Варна, презентира ефективно работещи модели на добро управление и политики за противодействие на корупцията и насърчаване на взаимодействието между институции, бизнес, граждански сектор и медии на ниво местно самоуправление и държавна власт. Учениците активно участваха в диалога и споделиха мнение по поставените въпроси, достигайки до извода, че е необходимо да се създаде среда на обществена нетърпимост към корупцията.
Поради полезността на инициативата и породеният интерес към презентирания проблем и пътищата за преодоляването му, ще се проведат нови срещи с ученици от X-XII клас и през следващата учебна година.

04 ЮНИ 2018г.

Във Варна бе отбелязан 2 юни 2018г. – Ден на Ботев
и на загиналите за националното освобождение
142 години безсмъртие!

Община Варна, със съдействието на Военноморските сили и Варненската и Великопреславска митрополия организира и проведе общоградско поклонение - отслужване на заупокойна молитва и полагане на венци и цветя с военен ритуал пред паметника на Христо Ботев на Алеята на Възраждането в Морската градина. В поклонението участваха г-н Илиян Карагьозов – заместник областен управител, г-н Портних- кмет на Община Варна, районни кметове, ръководители на държавни институции, представители на училища и много граждани.
Точно в 12.00 часа с вой на сирени бе почетена паметта на Христо Ботев и героите, загинали за свободата на България. Всички граждани и гости на град Варна станаха на крака или спряха на място и сведоха глави в знак на уважение към предците, пожертвали живота си за родината.