29 ОКТОМВРИ 2018г.

На 25.10.2018г.,  в  сградата на Народно читалище „Съзнание – 1926 г. „ гр. Белослав,  се проведе комуникационна инциатива на тема ”Положителната сила на културния обмен и диалога между България и Италия на сцената на Европейски съюз”, свързана с Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и изминалото родно председателство на Съвета на ЕС. Темата на събитието бе вдъхновено от различни аспекти на богатата и жизнена италианска култура. 
С Решение на МС от № 396 от 11 юни 2018 година бе одобрена Работната програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС. В нея са включени за изпълнение от Областните администрации дейности в рамките на Приоритет 2: „2018 – ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ПРЕДСТАВЯНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО НА ЕТНОСИ И КУЛТУРИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРИНОСЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ“.
Една от тях е „Събития за популяризирането на европейското културно многообразие“.
Домакин на събитието бяха кмета на Община Белослав инж. Деян Иванов и Председателя на Читалище „Съзнание д-р Росен Гацин, а сред участниците на събитието бяха представителите на Клуб на хората с увреден слух в гр. Белослав, руководен от г-жа Севинч Исмаилова,  деца взели учстие в конкурса с рисунки по темата и жители на града. 
Представителите на тихото общество представиха  многобройните аспекти на италианската култура, както и нейното автентично изживяване от времето на присъединяването на Италия в ЕС, като бяха изготвили макет с най-ярките забелижителности  в Италия и потопиха всички присъстващи в кулинарното италианско изкуство, чрез ястията които бяха приготвили.
Възпитаници от училищата на гр. Белослав, в лицето на Самуила Сидерова- 4 клас, ОУ "Патриарх Евтимий", Нур Хасан - 6 кл.,ОУ "Патриарх Евтимий", Ирен Занкова - 4 кл.НУ "Отец Паисий", Николай Недков - 6 в кл. ,СУ "Св.св.Кирил и Методий" и Славея Йорданова - 4 кл. НУ "Отец Паисий" взеха участие в инициативата чрез направената от тях изложбна от прекрасни рисунки  по темата Италия, като чрез таланта си представиха културното многообразние на страната през техния поглед.  
  Кметът инж. Деян Иванов връчи поздравителен адрес и икона на представителите от Съюза на глухонмите в знак на дълбоко признание за приноса им при провеждането на събитието.

29 ОКТОМВРИ 2018г.

Събитие в община Дългопол във връзка с Работната програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС.

С Решение на МС от № 396 от 11 юни 2018 година бе одобрена Работната програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС. В нея са включени за изпълнение от Областните администрации две дейности в рамките на Приоритет 2: „2018 – ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ПРЕДСТАВЯНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО НА ЕТНОСИ И КУЛТУРИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРИНОСЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ“: Дейност 1 „Събития за популяризирането на европейското културно многообразие“ и Дейност 2 „Провеждане на комуникационни инициативи за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от холокоста.
Във връзка с дейност 1 в община Дългопол се проведе събитие , на което се представи  бита и културата на страна членка на Европейския съюз, а именно Германия, с цел запознаване на широката общественост с културното многообразие в ЕС. Сред гостите бяха Областният управител Стоян Пасев, кмет на Варна Иван Портних, народни представители и много жители на Дългопол.
Ученици от СУ “ Св. Климент Охридски”- гр. Дългопол, подготвиха съвместния проект с Областна администрация Варна и общинска администрация Дългопол.Техните ръководители Стелияна Атанасова и Евгения Русева, са част от участниците по проект “Равенство между половете” на Еразъм+, в който участват ученици от СУ “ Свети Климент Охридски”.

26 ОКТОМВРИ 2018г.

В курорта „Св. Св. Константин и Елена“ на 26 октомври 2018 г. официално бе открит Единадесетия туристически форум на тема „Черноморският регион - дестинация за устойчиви местни и транснационални туристически продукти”

Организатори на събитието са Варненската туристическа камара, Община Варна и Министерството на туризма, а домакини са г-н Жельо Душев – председател на  ВТК и проф. д-р Марин Нешков – почетен председател на ВТК. Във форума участват 14 общини и 12 висши учебни заведения, туристически комплекси, туроператори, хотелиери, ресторантьори, турагенти и др. Доклади и презентации ще изнесат изтъкнати учени и експерти в туризма, съобщават от Варненската туристическа камара.
От името на г-н Стоян Пасев - областен управител на област Варна, поздравителен адрес връчи г-н Илиян Карагьозов – заместник областен управител, който приветства организаторите, участниците и гостите на туристическия форум, като подчерта, че е място за изключително полезни срещи, обмяна на опит, идеи и добри практики, което го зарежда с много оптимизъм за бъдещето на туристическото предлагане в Черноморския регион.

24 ОКТОМВРИ 2018г.

В  Областна администрация Варна заседава Областен съвет за култура

На 24 октомври 2018 в Областна администрация Варна се проведе заседание на Областен съвет за култура. Областният управител на Варна Стоян Пасев откри поредното заседание на областния съвет за култура, а председателят на съвета и заместник областен управител Илиян Карагьозов ръководи срещата. Бяха представени новите членове на Съвета и инциативата „Опознай родния край-Варненска област“. Мария Генчева, учредител на СНЦ „Културно пространство“ информира присъстващите на заседанието, че инициативата се организира за втори път и има за цел да насърчи по възможно най-добрия начин учащите се да опознаят най-интересните туристически обекти на областта, както и да попурляризира сред обществеността забележителностите на региона с висока културно-историческа и познавателна стойност. За целта е разработен пътеводител „Варненска област - 20 туристически обекта“, в който са включени три обекта от националния пътеводител: Археологически музей, Военноморски музей и Музей на мозайките. Добавени са 17 нови, които по своята атрактивност не отстъпват на националните. Основните критерии за подбор на обектите са тяхната познавателна стойност и значимост, достъпност и обезпеченост, като голяма част от тях са обявени за национални паметници на културата или защитени природни забележителности.

22 ОКТОМВРИ 2018г.

На 18.10.2018г. в Областна администрация Варна се състоя първата работна среща в Република България на тема „Равнопоставеност на жените и мъжете в средното образование“

Г-н Илиян Карагьозов - заместник областен управител на област Варна е определен за координатор по равнопоставеност на жените и мъжете на областно ниво и в тази връзка участва в разработването и провеждането на цялостната национална политика. Съвместно с г-жа Венцеслава Генова- директор на РУО Варна, г-н Карагьозов организира първата работна среща в страната, с цел насърчаване постигането на равнопоставеност на жените и мъжете в сферата на образованието. Срещата на тема „Равнопоставеност на жените и мъжете в средното образование“ се състоя в Областна администрация Варна на 18.10.2018 г. В нея участваха директорите на средни училища, профилирани и професионални гимназии  на територията на град Варна и област Варна.
Г-жа Ирина Иванова – началник на отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, дирекция „Политика на хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ – МТСП,  представи нормативната база и добри практики в областта на равнопоставеност между жените и мъжете. Срещата протече при голям интерес и след обмен на информация и идеи даде своя принос в обсъждането на този въпрос с голямо обществено значение за очертаване на предстоящи общи действия.

17 ОКТОМВРИ 2018г.

         В Областна администрация Варна заседава   постоянната комисия по заетост към Областен     съвет за развитие.

На 17 октомври 2018г. в Областна администрация Варна се проведе заседание на постоянната комисия по заетост, към Областен съвет за развитие. Областният управител на Варна, Стоян Пасев откри заседанието, на което бяха отчетени резултатите от второто проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. Илиян Карагьозов, зам. -областен управител на Варна информира членовете на комисията, че в периода 6 август-17 септември 2018г. са проведени две работни срещи на работна група, създадена със заповед на областния управител за  организиране,  координиране и провеждане набирането на информация от работодателите. В нея са включени представители на общо 13 организации и институции, в т.ч. Областна администрация Варна, ДРСЗ- Варна, работодателските организации, браншови организации, членове на комисията и др. Информация за анкетирането и линк към анкетния формуляр беше публикуван на електронната страница на  администрацията. Обработката и обобщението на анкетите е извършено съгласно утвърдената матрица на дейностите, отговорностите и сроковете за изпълнението им.  В анкетирането са обхванати 123 работодатели, което е 94,6% от първоначалната статистическа извадка /130 работодатели/. За област Варна се предвижда да бъдат разкрити общо 1165 работни места за персонал с определена професионална квалификация и 298 с други професии. Най-много от работодатели ще търсят специалисти с професионална квалификация „електротехник”. Следват професии в сферата на туризма (готвач, камериер, администратор в хотелиерството, сервитьор-барман). Най-голям брой работни места ще се разкрият за кадри с квалификация по професиите „камериер” (11,2% от местата), „готвач” (10,3%), „сервитьор-барман” (7,8%). За електротехници работодателите предвиждат да разкрият 38 работни места (3,3% от местата).От други професии по-големи потребности са заявили работодателите от шофьори (16,4 от  работни места) и медицински сестри (8,7%). Най-често ще се търсят работници без специална квалификация за помощници при приготвянето на храни и в преработващата промишленост.

  • 20,3% от анкетираните работодатели не търсят неквалифицирана работна сила.
  • 75,4% ще търсят кадри за постоянна заетост, а 8,4%  - за изцяло сезонна заетост.
08 ОКТОМВРИ 2018г.

Работна среща в Областна администрация Варна с цел проучване потребностите на работодателите от работна сила.

Под председателството на Илиян Карагьозов, заместник-областен управител на Варна на 5 октомври се проведе втората информационна среща за 2018г. с цел проучване потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Заместник-областният управител откри срещата и подчерта, че проучването стартира  за първи път в страната, по този начин ще се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Сформирана е работна група на областно ниво от представители на ОА Варна, национално признатите  организации на работодателите и структурите на Агенцията по заетостта, която ще обобщи резултатите, които ще бъдат внесени за обсъждане в Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.  Обсъдени бяха действията по провеждане на анкетирането и набирането на информация,  актуалните теми в областта на политиката по заетостта на регионалния и местен пазар на труда. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на бъдещите приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението.
05 ОКТОМВРИ 2018г.

На 5 Октомври в България и още над 100 държави по света се отбелязва Деня на учителя. Идеята за това идва от състоялата се през 1966 г. в Париж Специална междуправителствена конференция за статута на учителите, в резултат на която е подписан документът „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. По повод 40-годишнината от приемането на препоръките, ЮНЕСКО предприема инициативата да наложи 5-ти октомври като международен ден на учителя и това става факт през 1994 г., когато Световният ден на учителя се отбелязва за първи път.
Скъпи учители,
Приемете най-сърдечни поздрави по случай 5 Октомври – Международен ден на учителя!
На този ден отдаваме своята признателност към вас, които сте посветили живота си на обучението и възпитанието на децата ни, за да станат те достойни граждани на България и Европа. Затова за нас е чест и привилегия  да ви приветстваме и най-искрено да ви пожелаем здраве, много човешки радости и професионални успехи. Да си учител не е просто професия. Да си учител е призвание, орис, съдба. Защото учителят трябва да създаде от малкото неуко дете личност.
Продължавайте да носите в сърцата си огъня на възрожденското родолюбие и да дарявате на децата ни образованост с български дух и европейски измерения!
На днешния ден Организацията на обединените нации приканва всеки човек по света да отдели минута и да си спомни, с любов и признателност, как учителят е променил за добро неговия живот.
Честит празник!