28 НОЕМВРИ 2018г.

В  град Стара Загора се проведе двудневна работна среща на областните управители

В продължение на два дни (22.11.2018-23.11.2018г.) областният управител на Стара Загора Гергана Микова бе домакин на регулярна работна среща на областните управители от цялата страна. 
На 22 ноември заедно с началника на кабинета на министър-председателя Румяна Бъчварова областните управители обсъдиха изпълнението на Комуникационната стратегия на България за ЕС и постигнатите резултати от проведените по места инициативи за популяризиране на европейското културно многообразие и за отбелязване на приноса на България в спасяването на евреите от Холокоста. На срещата бяха поставени и текущи въпроси, свързани с работата на администрациите.
В работния форум се включи и министърът на МВР Младен Маринов. Основната тема на неговото изказване бе „Обществен ред и сигурност“. Министър Маринов очерта главните приоритети на ръководството на МВР и обяви статистика за състоянието на средата за сигурност у нас. Като положителен аспект в дейността на министерството беше посочена изградената добра комуникация и партньорство между органите на реда, областните администрации и представителите на местната власт.
На работната среща присъства г-н Илиян Карагьозов – заместник областен управител на област Варна.  От името на г-н Стоян Пасев - областен управител на област Варна, той връчи на г-жа Румяна Бъчварова и на г-жа Гергана Микова юбилейно издание по случай 140 години от въвеждане на държавността и избирането на първия областен управител на Варна.

15 НОЕМВРИ 2018г.

Морски клъстър България организира „Ден на сини кариери“
на 15 ноември 2018 г. в Юнашки салон, гр. Варна

Събитието е част от европейски проект „Център за сини кариери в Източно Средиземноморие и Черно море” (МЕНТОР) и се организира от Морски клъстър България със съдействието на Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Технически университет - Варна и Колеж по туризъм - Варна. Заинтересованите от подготовката на квалифицирани кадри за секторите на „Син растеж“, от преодоляването на пропуските и различията в уменията им, обединяват усилия за превръщане на "синята кариера" в по-привлекателна за младите хора в региона - ученици, студенти и дипломирани специалисти, работещи в „синята икономика“, в други сектори, както и временно безработни.
Професионалисти от страната и чужбина ще представят пред аудиторията перспективи и изисквания на бизнеса за упражняване на професиите от „синята икономика“ при използване на съвременни технологии и ще очертаят възможностите за кариерно развитие в четири важни за региона на Източно Средиземноморие и Черно море сектори от „Син растеж“ : морски транспорт (корабоплаване, пристанища, корабостроене и кораборемонт), круизен туризъм, морски аквакултури и добив на нефт и природен газ от морето. Участниците ще имат възможност да се запознаят с предложенията на образователни институции и квалификационни центрове за обучение по специалности и програми, свързани със „сините сектори“, да се срещнат и проведат разговори с представители на фирми, търсещи кадри. Студенти и преподаватели от Морски Университет- Констанца ще вземат участие в събитието и ще обменят опит с българските си колеги.
На откриването на форума присъства г-н Илиян Карагьозов – заместник-областен управител, който поздрави организаторите и участниците в Деня на сини кариери от името на г-н Стоян Пасев - областен управител на област Варна, като подчерта значението му за кариерното  развитие на младите хора в морската икономика и им пожела на добър час!

13 НОЕМВРИ 2018г.

На, 12.11.2018г.(понеделник), Областният управител на област с административен център – Варна откри четиридневното обучение по Планове за устойчива градска мобилност на общински служители, организирано от Клуб УРГО, в качеството си акредитиран от ЕК Национален координатор по Градска мобилност и контактна точка по SUMP (Планове за устойчива градска мобилност – ПУГМ) за България, съвместно с Община Варна. Целта е да се повиши капацитетът на общините за работа по проекти, свързани с мобилността и да се улесни разработката на ПУГМ, за да може градовете да се възползват пълноценно от програмите, финансирани от европейските структурни фондове. Областният управител е избран за представител на България по мобилност в Европейската Комисия.

12 НОЕМВРИ 2018г.

Днес 12.11.2018г., в хотел „Черно море“, Областният управител на област с административен център – Варна откри международно събитие на тема „Потенциал за развитие на човешките ресурси в Черноморския регион“.  Конференцията се организира от Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), като водеща организация по проект  “eNEET Rural : Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малки общини“, финансиран от ЕИП и Норвежкият гранд за младежка заветост. Ще се разгледат два панела:
Панел I: Потенциал за развитие на човешките ресурси в региона на база клъстерния подход и международното сътрудничество.
Панел II: Взаимодействието между заинтересованите институции за устойчиво развитие на човешките ресурси в региона – добри практики.

08 НОЕМВРИ 2018г.

В Брюксел се състоя работна среща на областните и заместник областните управители

В двудневно работно посещение (05.11.2018г.-06.11.2018г.) в Централата на Европейската комисия в Брюксел участва г-н Илиян Карагьозов - заместник областен управител на област Варна. Срещата бе организирана от Представителството на Европейската комисия в България и в нея участваха областни и заместник-областни управители от цялата страна.
Дебатите включваха представянето на пет сценария за бъдещето на Европейския съюз. По време на срещите беше обсъдена общата земеделска политика след 2020 г. Дискутирани бяха и темите за регионалното развитие и кохезионната политика в периода 2021 – 2027 година.
В програмата бе включено и посещение на Европейската комисия, по време на което бяха изнесени презентации за институцията и функционирането ?, за процеса на взимане на решения в ЕС, както и за различни европейски политики.

02 НОЕМВРИ 2018г.

Поздравителен адрес за инициативата „Добри практики за предотвратяване и противодействие на корупцията“

На 31.10.2018г., на регулярен брифинг старши комисар Даниел Пашов – директор на ОД на МВР Варна връчи поздравителен адрес на г-н Илиян Карагьозов -  заместник областен управител от името на г-н Стефан Балабанов – заместник министър на вътрешните работи по повод осъществяване на инициативата „Добри практики за предотвратяване и противодействие на корупцията“. Г-н Карагьозов, съвместно с представители на икономическа полиция Варна и със съдействието на г-жа Генова- директор на РУО Варна, презентира в 22 училища в област Варна ефективно работещи модели на добро управление и политики за противодействие на корупцията и насърчаване на взаимодействието между институции, бизнес, граждански сектор и медии на ниво местно самоуправление и държавна власт.