21 ДЕКЕМВРИ 2018г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
В навечерието на настъпващите Коледни и Новогодишни празници
по традиция правим равносметка на изминалата година и с грижата на
добри стопани планираме да осигурим благополучие през настоящата
година, като не забравяме, че малките неща са в основата на голямото щастие!
Нека Коледните празници Ви донесат хармония, мир и спокойствие в дома,
много любов в сърцата и една мирна, благодатна, щедра и щастлива Нова година!

СТОЯН ПАСЕВ
Областен управител на област
с административен център Варна

11 ДЕКЕМВРИ 2018г.

На 6 декември 2018г. в Областна администрация - Варна

Официално бе представен проект  „RECONECT“: Възстaновяване на екосистемите и намаляване на хидро-метеорологичния риск“ по Програма ХОРИЗОНТ 2020
В Областна администрация Варна се проведе работна среща в присъствието на медии, на която официално бе представен проект  „RECONECT“: Възстaновяване на екосистемите и намаляване на хидро-метеорологичния риск“ по Програма ХОРИЗОНТ 2020, по който администрацията е партньор. На срещата присъстваха кметове от общини в областта, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, Людмил Икономов -изпълнителен директор на Института за екологична модернизация, който осигурява експертна помощ при реализацията на проекта, Валери Пенчев - Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав – другия български партньор по проект  „RECONECT“.
Областният управител Стоян Пасев откри пресконференцията  с кратка информация за проекта:“ От началото на септември 2018 г. Областна администрация Варна започна работа по нов проект, наречен “Възстановяване на екосистемите чрез природосъобразни решения за намаляване на хидро-метеорологичния риск” (съкратено название “RECONECT”). Проектът се финансира по Програмата за научни изследвания ХОРИЗОНТ-2020 на Европейския съюз.Това е най-големият проект на ХОРИЗОНТ-2020 в своя клас (природосъобразни решения), с бюджет почти 15,5 млн евро. В него участват 36 партньори от 20 държави, разположени на три континента (Европа, Азия и Латинска Америка). Взехме решение да се включим в този проект защото наводненията са изключително тежки бедствия. Щетите, причинени от наводнения са много по-големи от тези, от пожари – по данни на НСИ през 2017 г. в страната са възникнали 741 пожара и 159 наводнения. Независимо, обаче, че броят на наводненията е само 1/5 от този на пожарите, щетите, причинени от наводненията са почти 110 пъти по-големи. Черноморските области са най-силно засегнати от наводнения и свлачища. Мерките за защита от наводнения, които се прилагат в момента, не са особено ефективни – засега ние слагаме акцент основно върху корекциите на речните корита и конструктивните мерки, т.е., образно казано, върху „изливането на бетон”, а виждаме, че с „бетона” водата се справя доста лесно. Европейската комисия настоятелно препоръчва да се премине към прилагането на т.нар. „природосъобразни мерки” – т.е., мерките, които самата природа прилага, защото трудно може да се измисли нещо по-ефективно от тях“. Стоян Пасев допълни някои мерки като: осигуряване на достатъчно място за да може да премине реката, забавяне на скоростта на водата, проправяне на мрежи от канали и междинни връзки, за да се отвежда по-бързо потокът, осигуряване на дълги меандри и достатъчно широки заливни тераси, засаждане растителност по склоновете, за да се забави потокът и стабилизира терена,осигуряване на влажни зони за биоразнообразието, за да бъде то запазено от наводнения и засушавания.
Людмил Икономов и Валери Пенчев представиха подробно целта и  дейностите по проекта: Разработване на план „RECONECT“ за намаляване на хидро-метеорологичния рискове в басейна на р.Камчия, чрез прилагане на природосъобразни(екосистемни) решения; Разработване на препоръки и оказване на пряко съдействие на крайречните общини при включване на природосъобразните решения от плана „RECONECT“ в Общите устройствени планове; Оказване на пряко съдействие при реализацията на природосъобразните мерки, планирани по Плана за управление на риска от наводнения и по ОП „Околна среда“; Разработване на пилотен проект за прилагане на природосъобразни решения в реален район, с реална заплаха от наводнения; Разработване на план за популяризиране и надграждане на резултатите от проекта след завършването му. Десислава Консулова, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ още веднъж изрази подкрепата си към успешното осъществяване на проекта, като подчерта значението му и важността на природосъобразното решение за намаляване на хидро-метеорологичния риск, което е сред приоритетните области на политиката на Министерството на околната среда и водите в България.

11 ДЕКЕМВРИ 2018г.

На 6 декември 2018г. в зала „Пленарна“ на Община Варна се проведе тържество по случай 110 години от създаването на Научно - технически съюзи - Варна

В зала „Пленарна“ на Община Варна се проведе тържество по случай 110 години от създаването на Научно - технически съюзи – Варна. Със своята вече вековна история, Варненската организация на НТС е утвърден обществено значим център за научна, техническа и развойна дейност.
На тържествената церемония присъства заместник областния управител г-н Илиян Карагьозов, който от името на областния управител на област Варна г-н Стоян Пасев, поздрави всички бивши и настоящи членове на териториалната организация на НТС - Варна, които имат решителен личен принос за високия й авторитет не само у нас, но и в Европейското пространство.
Проф. д-р Стефан Вачков – председател на Управителния съвет на НТС - Варна връчи на г-н Карагьозов почетен знак за подкрепа и ползотворно сътрудничество от страна на областния управител на област Варна.

05 ДЕКЕМВРИ 2018г.

В Икономически университет Варна се състоя тържествена Промоция на абсолвентите от факултет „Управление“

На 4 декември 2018 г. на тържество в Аулата на Икономически университет – Варна, абсолвентите от факултет „Управление“ випуск 2018 - ОКС „бакалавър“ получиха своите дипломи.
На тържествената церемония присъства заместник областния управител г-н Илиян Карагьозов, който от името на областния управител на област Варна г-н Стоян Пасев, поздрави всички абсолвенти и им пожела успешна кариера, като съумеят да се възползват от добрия старт и привилегиите, които получават, завършвайки ИУ- Варна.